Bestuur

Onze school gaat per 1 augustus 2022 uit van dezelfde schoolvereniging als van de Stadhouder Willem III school in Ede. De grondslag voor alle facetten van het onderwijs op onze school is de Bijbel, Gods Woord. Aan de Bijbel worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend. De vereniging aanvaardt de onverkorte Drie formulieren van Enigheid als geheel gegrond op en overeenkomstig met Gods heilig Woord.

Eerder ging de school uit van een eigen schoolvereniging, die is opgericht in 1972. De school is daarna gestart in 1975. Aanvankelijk bestond voor de school geen officiële naam, maar werd deze in de volksmond “De Reformatorische School” genoemd. Het toenmalige bestuur besloot om de school te noemen naar Ds. Gisbertus Voetius. Deze predikant, geboren te Heusden, leefde van 1589 – 1676 en is een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie te noemen. Hij was de oprichter van de universiteit te Utrecht.

De laatste jaren is er toegewerkt naar een bestuurlijke fusie met de reformatorische school in Ede, waardoor de eigen schoolvereniging in de loop van 2022 wordt opgeheven. Ouders kunnen lid worden van de schoolvereniging van Ede. De Voetiusschool heeft een eigen locatieraad die de lokale belangen van de school behartigt en de eigen lokale kleur waarborgt.

Contact opnemen met het bestuur kan via de directeurWilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging, geef dan uw gegevens door aan onze managementassistente.