Bestuur en locatieraad

Onze school gaat per 1 augustus 2022 uit van dezelfde schoolvereniging als van de Stadhouder Willem III school in Ede. De grondslag voor alle facetten van het onderwijs op onze school is de Bijbel, Gods Woord. Aan de Bijbel worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend. De vereniging aanvaardt de onverkorte Drie formulieren van Enigheid als geheel gegrond op en overeenkomstig met Gods heilig Woord.

Eerder ging de school uit van een eigen schoolvereniging, die is opgericht in 1972. De school is daarna gestart in 1975. Aanvankelijk bestond voor de school geen officiële naam, maar werd deze in de volksmond “De Reformatorische School” genoemd. Het toenmalige bestuur besloot om de school te noemen naar Ds. Gisbertus Voetius. Deze predikant, geboren te Heusden, leefde van 1589 – 1676 en is een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie te noemen. Hij was de oprichter van de universiteit te Utrecht.

De Voetiusschool heeft een eigen locatieraad die de lokale belangen van de school behartigt en de eigen lokale kleur waarborgt. De locatieraad bestaat uit:

Dhr. A. Molhoek (voorzitter)

Dhr. G. Vlastuin

Dhr. R. van Dorland

Dhr. H. van de Weerd

Contact opnemen met het bestuur of locatieraad kan via de directeur-bestuurderWilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging, geef dan uw gegevens door aan onze managementassistente.

Voor de bestuurssamenstelling verwijzen we u door naar deze pagina.