Vacatures

We zoeken een schoolleider en een kleuterjuf!

Schoolleider gezocht! | Kleuterjuf gezocht!

Vacature kleuterjuf
In verband met het vertrek van een collega zijn we per de zomervakantie op zoek naar een kleuterjuf voor groep 1/2 voor de donderdag en vrijdag. Je werkt samen met een ervaren duo-collega die op maandag en dinsdag werkt. Bel gerust voor meer informatie en/of kom een keer vrijblijvend langs om sfeer te proeven. We hebben een prachtige locatie en een sfeervol ingericht kleuterlokaal met een groep enthousiaste kinderen. We maken graag kennis met je!

__________________________________________________________________________________________________________

In verband met het vertrek van onze huidige schoolleider zijn wij op zoek naar een schoolleider die leiding wil geven aan onze school. Wij zijn ook op zoek naar een kleuterjuf per 1-8-2024, zie onderaan deze pagina voor meer info.

Wie zijn wij?
De Voetiusschool is een laagdrempelige basisschool met 75 leerlingen. We hebben vier combinatiegroepen én een peutertaalgroep. De school kenmerkt zich door een laagdrempelige sfeer met betrokken ouders die uit de wijdere omgeving komen en vaak bewust voor onze school kiezen.

We hebben een heldere onderwijskundige visie, waarin leren met hoofd, hart en handen afgewisseld worden. Dat brengen we bijvoorbeeld ook tot uiting in onze visie op toetsen met het IEP LVS. De resultaten zijn ruim voldoende en de laatste jaren zijn bijna alle lesmethoden vervangen. Als team vinden wij het belangrijk om oog te hebben voor (geestelijke) vorming als basis voor ons onderwijs. Het is ons verlangen dat de Heere het Bijbelonderwijs zegent en dat de kinderen de Heere Jezus als hun Zaligmaker mogen leren kennen. Dan zijn de kinderen pas écht ‘veilig op weg’. In ons schoolplan hebben we deze jaren vooral veel rust ingebouwd, zodat we ontwikkelingen van afgelopen jaren goed kunnen inoefenen, verdiepen en eventueel uitbouwen. Er is genoeg ruimte om samen met het team het onderwijs verder te ontwikkelen.  

In augustus 2022 is de school bestuurlijk gefuseerd met de Stadhouder Willem III school in Ede. Beide scholen hebben een eigen schoolleider. In Doorn is er een locatieraad vanuit eigen ouders die de lokale kleur van de school bewaakt en enkele taken vanuit het bestuur uitvoert, zoals beschreven in het locatieraadsreglement.  

Wat bieden wij?
Wij bieden een zelfstandige functie met veel professionele vrijheid. De schoolleider krijgt de mogelijkheid om binnen het bestuurlijke beleidskader een eigen kleur en invulling te geven aan leiderschap van de school. Dat behelst zowel het onderwijskundige leiderschap als ook het uitvoeren van gemandateerde bestuurlijke taken. Belangrijk voor de toekomst is dat de school een duidelijk onderwijskundig profiel houdt en wat betreft identiteit een heldere koers vaart. Het nieuwe schoolplan 2023-2027 geeft daarvoor een goede mogelijkheid. Onderwijskundig en organisatorisch is de school op orde en is er een effectief, praktisch kwaliteitszorgsysteem. Beleidsmatig is er veel op orde, maar ligt er nog een opdracht om de bestuurlijke documenten in lijn met de praktijk van na de fusie te brengen. Het ICT beheer wordt door de huidige schoolleider in samenwerking met Prowise uitgevoerd. Affiniteit met ICT is daarom een pré.

We hebben een ruim, vrij liggend schoolgebouw aan de rand van het bosrijke Doorn. Naast de lokalen heeft de school een gemeenschapsruimte en diverse nevenruimten. De schoolleider krijgt de beschikking over een ruime eigen directiekamer. Een gedeelte van het gebouw is verhuurd aan een organisatie voor baby- en peuteropvang.

Wat vinden wij belangrijk?
Op school stellen we prijs op goede onderlinge verhoudingen, zowel intern als extern. Het team bestaat uit negen parttime leerkrachten, één intern begeleider, één managementassistente, drie onderwijsassistentes, een schoonmakersechtpaar en enkele invalleerkrachten. Verder is er een positief betrokken medezeggenschapsraad, een actieve oudercommissie en een bibliotheekcommissie. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit 11 leden. Uitgezonderd het identiteits- en aannamebeleid zijn alle bestuurlijke taken gemandateerd aan de schoolleider. Dit is beschreven in het bestuurlijk beleidskader en het managementstatuut. De schoolleider legt verantwoording af aan de hand van een managementrapportage.

Hoe ziet de functie eruit?
Wij bieden een baan van drie dagen voor het directiewerk. Dit is in overleg eventueel aan te vullen met twee dagen lesgevende en/of ambulante taken. Salariëring is afhankelijk van ervaring en opleiding, binnen de D12-schaal.
De ingangsdatum van de functie is (zo mogelijk) enkele weken vóór de zomervakantie, zodat er ruimte is om ingewerkt te worden door de huidige schoolleider die met de zomervakantie afscheid hoopt te nemen.

Meer informatie of solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige schoolleider dhr. J.P. Bakker via jpbakker@voetiusschool.com. Een kennismakingsbezoek wordt op prijs gesteld. Je sollicitatiebrief zien we graag z.s.m. op hiervoor genoemd e-mailadres.

Kijk hier voor het uitgebreide functieprofiel voor schoolleider:

Functieprofiel schoolleider (146 downloads)