Downloads

Algemeen

Schoolgids

2023-2024

Download

Schoolgids

Informatieboekje hoofdluis

Download

Informatieboekje hoofdluis

Ondersteuningsprofiel

2022-2023

Download

OSP

Aanvraagformulier
verlof

Download

Verlofformulier

Schoolprofiel

Download

Privacyreglement

Download

Roosters Hoor het Woord

Rooster groep 1 en 2

Download

Rooster groep 1 en 2

Rooster groep 3 en 4

Download

Rooster groep 3 en 4

Rooster groep 5 en 6

Download

Rooster groep 5 en 6

Rooster groep 7 en 8

Download

Rooster groep 7 en 8